U bent hier:

Isolatiewaarde: de Rd waarde, Rc waarde en lambdawaarde

Op de verpakking van isolatiemateriaal worden verschillende waarden genoemd. Deze vertellen u allemaal iets over de mate waarin een isolatiemateriaal in staat is om warmte en kou te weren.

De twee meest gebruikte isolatiewaarden zijn de Rd-waarde en Rc-waarde. Om deze isolatiewaardes te berekenen kunt u een calculator gebruiken. De Rd-waarde geeft aan wat het vermogen van een materiaal is om warmte en kou te weren. Klik hier voor het berekenen van de Rd-waarde met een isolatiewaarde calculator. De Rc-waarde geeft aan wat het vermogen van de hele constructie is om warmte en kou te weren. Bereken hier de Rc-waarde.
De r in deze afkortingen staat dan ook voor 'Resistance’. Om deze waarden te kunnen berekenen, moet u eerst iets weten over de lambdawaarde (warmtegeleidingscoëfficiënt / L-waarde / λ).

Wat is een lambdawaarde?

De lambdawaarde is een getal dat aangeeft hoe goed een isolatiemateriaal warmte geleidt. Hoe lager de waarde, des te beter de isolatiewaarde is. Dat komt omdat warmteisolatie als doel heeft om warmte vast te houden. Daarom willen we warmtegeleiding voorkomen en is een lage lambdawaarde beter dan een hoge waarde. De lambdawaarde heeft overigens niets te maken met de dikte van het isolatiemateriaal. Een EPS-plaat van 30 mm heeft dezelfde lambdawaarde als een EPS-plaat van 120 mm.

De eenheid waarin de lambdawaarde wordt uitgedrukt is W/m.K. Dit is het warmteverlies in Watt per meter, per graad, temperatuurverschil tussen beide zijden van het isolatiemateriaal. U heeft de lambdawaarde nodig om de Rc- en Rd-waarde van uw isolatie uit te rekenen. Deze wordt ook bij de specificaties van onze producten genoemd. Voor de lambdawaarde geldt; hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal kan isoleren

De lambdawaarde hangt niet samen met de dikte van het materiaal. Een EPS isolatieplaat van 30mm heeft dus dezelfde lambdawaarde als een EPS plaat van 120mm. De Rd-waarde van deze platen is wel anders.

akoestisch isoleren lambdawaarde

Lambdawaarde per isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal   Lambdawaarde
PIR 0,019 - 0,027 
Glaswol0,032 - 0,040
Steenwol0,033 - 0,040
EPS 1000,032 - 0,036
XPS0,034 - 0,036

De Rd-waarde van isolatiemateriaal

De Rd-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal. De d staat in dit geval voor ‘declared’. Een isolatiemateriaal heeft altijd een specifieke Rd-waarde, uitgedrukt in m2K/W. Deze kunt u berekenen door dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de uitkomst, des te beter is de warmteweerstand en de isolatiewaarde. Hoe hoger de Rd-waarde des te beter is de isolatiewaarde. Isolatiemateriaal met een hoge Rd-waarde kan daarom in de winter warmte in huis houden en in de zomer houdt het warmte juist buiten!

Lees hieronder hoe u de Rd-waarde van een materiaal kunt berekenen.

rd-waarde calculeren met de rekenhulp

Rd-waarde rekenformule

De Rd-waarde (m2K/W) wordt bereikt door een combinatie van twee factoren. De dikte van het gebruikte isolatiemateriaal en de lambdawaarde (λ) van dit materiaal. De Rd-waarde wordt vaak aangegeven bij het isolatiemateriaal, wij noemen deze per product altijd bij de specificaties.

U kunt de Rd-waarde van isolatie ook zelf berekenen via deze formule:

R = d / λ

d = de dikte van het isolatiemateriaal in meter (60 mm is dus 0,06)
λ = de lambdawaarde / warmtegeleidingscoëfficiënt

Bijvoorbeeld:
Een rol glaswol van 60 mm dik en een lambdawaarde van 0,035 heeft dus een Rd-waarde van 1,71 (want 0,06 / 0,035). Wilt u met dit materiaal een Rc-waarde van 3 bereiken, dan zult u een materiaaldikte van minstens 110 mm moeten gebruiken (0,035 * 3).

Rd-waarde berekenen met rekenhulp

Wilt u de Rd-waarde van uw isolatie uitrekenen? Onderstaande rekeninghulp maakt het u gemakkelijk! De rekenhulp werkt als een calculator, maar u hoeft geen ingewikkelde formule in te voeren. Alleen het invoeren van de lambdawaarde en de dikte van het isolatiemateriaal is voldoende. Weet u niet wat de lambdawaarde van uw isolatiemateriaal is? Op de afbeelding naast de rekenhulp ziet u een overzicht met de lambdawaardes van de meest voorkomende isolatiematerialen. 

Materiaaldikte (in mm) :


Lambdawaarde:De Rd-waarde is :
gemiddelde lambdawaardes

De Rc-waarde van een constructie

Het isolerend vermogen van een constructie wordt uitgedrukt via de Rc-waarde (R= 'resistance', c = 'construction'). Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Een constructie is bijvoorbeeld het dak, de spouwmuur of een vloer. Om erachter te komen wat de Rc-waarde van uw constructie is kunt u zelf de Rc-waarde berekenen. Nieuwbouw-constructies moeten volgens het bouwbesluit aan de volgende Rc-waarde voldoen volgens het bouwbesluit. Voor renovaties bestaan andere Rc-waardes dan voor nieuwbouw.

Dak: > Rc 6 m2K/W
Vloer: > Rc 3,5 m2K/W
Gevel: > Rc 4,5 m2K/W

De Rc-waarde berekenen

Het berekenen van de Rc-waarde is vrij complex en gaat verder dan het optellen van de afzonderlijke Rd-waardes van de gebruikte materialen. U moet hierbij namelijk rekenen houden met het isolatiemateriaal, met alle andere bouwmaterialen, de mogelijke luchtlagen in de constructie en eventuele correctiefactoren voor bevestigingsmaterialen en koudebruggen.

Online met rekenhulp een Rc-waarde berekenen

Wij adviseren u om de Rc-waarde altijd te laten uitrekenen door een constructeur. Wel laten we u graag de formule zien. Tip: op de website van Knauf vindt u een handige Rc-calculator die deze berekening voor u uitvoert.

Toelichting:
Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie
Rsi = Warmte-overgangsweerstand (binnen / surface interior)
Rse = Warmte-overgangsweerstand (buiten / surface exterior)
α = Correctiefactor

Voor de Rsi, Rse en de α kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

Rsi Rse Berekenen

Rekenwaarden Rsi / Rse Rsi (m²-K)/W Rse (m²-K)/W
vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom 0,10 0,10
vloeren boven buitenlucht 0,17 0,04
vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte 0,17 0,17
uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner of gelijk is aan 75° 0,10 0,04
overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht 0,13 0,04
overige scheidingsconstructies 0,13 0,13
Rsi Rse Berekenen

De waarde van α kan als volgt worden bepaald:

1. indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrensd door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, dan geldt α = 1, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen.

2. indien het onder 1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast, dan geldt α = 0.

3. indien noch het onder 1) noch het onder 2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel - afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) - onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd, dan geldt α = 0,02.

4. In alle overige gevallen geldt α = 0,05.

Heeft u nog andere vragen over de isolatiewaarde? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.