U bent hier:

Subsidie isolatie 2019

Subsidie voor isolatie nodig? Vanaf 2 september 2019 kunt u uw subsidie aanvragen bij de RVO. De subsidie is voor iedereen met een bestaande koopwoning, VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen. Er is in totaal 84 miljoen euro budget voor de subsidieregeling isoleren woningen voor eigenaar én bewoner.

De subsidie isolatie is maximaal €10.000 per huis. Het is mogelijk om bij uitzondering dit bedrag te verhogen met een bonusbedrag van €4000. Dit bedrag komt bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. Daarnaast is er ook nog isolatie subsidie voor een ‘zeer energiezuinig pakket’. Deze bedraagt maximaal € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

Hoeveel isolatie subsidie kan ik krijgen?

U wilt natuurlijk graag weten hoeveel subsidie u als particulier precies krijgt. De hoogte van het bedrag dat u van de overheid krijgt is afhankelijk van het soort product. Bij pelletkachels begint de subsidie isolatie bij €500. Hoeveel u krijgt hangt af van het soort kachel. Bij een warmtepomp ligt het subsidiebedrag tussen de €1000 en €2.500.

Hoe hoog de subsidie voor isolatie is, hangt af van het soort apparaat en van het vermogen ervan. Op de website van de Rijksoverheid vindt u lijsten met het desbetreffende product, de bijbehorende prijzen en het subsidiebedrag. 

Om exacte bedragen te achterhalen kunt u het beste de rekentool van de Rijksoverheid gebruiken (zie 'bereken uw subsidie' bovenaan de pagina). 

Kan ik subsidie voor isolatie krijgen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie isolatie, moet u minstens twee grote isolerende maatregelen uitvoeren aan uw huis. Bovendien mogen de werkzaamheden pas na 15 augustus 2019 zijn aangebracht. Anders krijgt u helaas geen subsidie.
U moet minimaal twee van de volgende vijf energiebesparende maatregelen nemen:

 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • gevelisolatie
 • hoogrendementsglas (dubbel glas, driedubbel glas)

Wanneer u het online aanvraag formulier invult, dan krijgt u na minimaal 13 weken uitslag van de Rijksoverheid of uw aanvraag is goedgekeurd. Het aanvragen van de subsidie voor isolatie kan vanaf 2 september 2019. 

Bekijk alle veelgestelde vragen over subsidie isolatie 2019

Waarom is de subsidie weer beschikbaar?

Op dinsdag 9 oktober 2018 deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak in het hoger beroep tussen de Nederlandse Staat en stichting Urgenda. Het Hof oordeelde dat de Staat de nationale uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% moet reduceren per eind 2020 ten opzichte van 1990. 

Daarom is het kabinet aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat we in 2020 minder CO2-uitstoot hebben. Het opnieuw openstellen van de SEEH voor eigenaar-bewoners is een maatregel die snel bijdraagt aan het Urgenda-doel en waarbij geen sprake is van weglekeffecten, omdat isolatiemaatregelen het energieverbruik verlagen. 

Voor wie is de subsidie isolatie 2019?

De subsidie is voor mensen met een bestaande koopwoning, VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen. Een vereiste is dat er minimaal twee grote isolerende maatregelen worden uitgevoerd aan de woning. Bovendien moeten de werkzaamheden na 15 augustus 2019 aangebracht zijn. Is dit niet het geval dan kunt u geen aanspraak maken op de subsidie. Aanvragen voor subsidie kunt u vanaf 2 september indienen. 

Mag ik zelf de isolatie inkopen en aanbrengen?

Wilt u zelf bij De Isolatieshop uw isolatiemateriaal kopen om deze vervolgens op te geven voor subsidie? Het zelf inkopen van isolatiemateriaal wordt geaccepteerd, mits u kiest voor isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. Bekijk de minimale isolatiewaarden. 

Daarnaast moet het aanbrengen van het isolatiemateriaal door een deskundig (bouw)bedrijf worden uitgevoerd. Het bouwbedrijf moet ingeschreven staan bij de KVK en bevestigen dat het geplaatste materiaal aan de minimale isolatiewaarden voldoet.

Wie kan de subsidie-aanvraag doen?

Voldoet uw isolatieproject aan de eisen die de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis stelt? Dan kunt u zelf de subsidie aanvraag doen. Het is ook mogelijk om het bouwbedrijf (of een gemachtigde) de aanvraag voor u te laten doen. 

Bij wie kan ik de subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de isolatie subsidie kan vanaf 2 september 2019 eenvoudig via de SEEH.

U logt in met uw DigiD. Vervolgens vult u de 5 tabbladen met vragen over uw woning en uw isolatie-project in. Hierna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het invullen van het e-formulier kost ongeveer een uur van uw tijd.

Heb ik recht op subsidie isolatie?

Wat zijn de eisen om subsidie voor isolatie te krijgen?

Niet iedereen kan gebruik maken van de subsidie voor het isoleren van een woning. In aanmerking komen huiseigenaren met een bestaande koopwoning, verenigingen van eigenaars (VvE’s), wooncoöperaties en woonverenigingen.

Een strenge eis is dat er minimaal twee grote isolatie-verbeteringen aan de woning zijn uitgevoerd. Bovendien mogen deze werkzaamheden pas na 15 augustus 2019 aangebracht zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u helaas geen aanspraak doen op de subsidie. Kijk hier voor alle eisen 

Wat moet ik doen om isolatie subsidie voor mijn huis te krijgen?

Om gebruik te maken van de subsidieregeling moeten uw situatie en uw isolatieproject aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast moet u een online formulier invullen. De eisen die aan de regeling gesteld worden vindt u hier.

Het aanvraagformulier vult u in wanneer uw isolatieproject gedaan is en alle rekeningen betaald zijn. U kunt na 2 september 2019 uw aanvraag indienen. U kunt het formulier zelf invullen, maar u kunt dit ook door het bouwbedrijf laten doen die het isolatiemateriaal voor u heeft aangebracht. 
Het formulier voor het aanvragen van de isolatie subsidie vindt u hier (rechts op de pagina).

Wat mag een particulier isoleren volgens de regeling?

Voor eigen huis eigenaren geldt dat u kunt kiezen uit de volgende energiebesparende maatregelen 

 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie en/of bodemisolatie
 • gevelisolatie
 • hoogrendementsglas

Er zijn nog meer subsidie mogelijkheden, bijvoorbeeld voor:

 • Voor- en achterdeur vervangen
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Energiedisplay dat verbonden is met een slimme meter
 • Thermostaat dat zich afstemt op uw leefgedrag
 • Thermostaat met energiemanagementsysteem voor uw actuele energieverbruik
 • Thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning regelt

Kijk hier voor meer informatie over de eisen die gesteld worden en de hoogte van de subsidie .

Wat mag een VvE isoleren volgens de regeling?

Ook als VvE zijn er veel mogelijkheden voor subsidie. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'

Zijn de kosten voor u als VvE te hoog om uw isolatie-project te realiseren? Dan is het ook mogelijk om een lening aan te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Nationaal Energiebespaarfonds voor de verduurzaming van VvE’s. Dit fonds biedt leningen met een lage rente, ook wel de Energiebespaarlening genoemd. 

Welke isolatieprojecten zijn uitgesloten van deelname?

Helaas worden niet alle isolatieprojecten zonder pardon door de overheid geaccepteerd. Heeft u het plan om een school-, kerk- of utiliteitsgebouw of ander gebouw naar een of meerdere woningen te verbouwen? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor subsidie. 

Ook het nieuw aanbouwen of (ver)nieuwbouwen op een bestaand of aangepast fundament valt niet onder deze regeling. 

Ook wanneer u, bijvoorbeeld voor meer licht in uw woning, een schuifpui wilt plaatsen, dan is het nog maar de vraag of u hiervoor subsidie krijgt. De subsidieregeling betreft namelijk het vervangen van glas in de bestaande thermische schil. Alleen het al aanwezige glasoppervlak van vóór de renovatie komt in aanmerking voor de subsidie, niet de uitbreiding hiervan.

Wat is het maximale subsidie-bedrag dat ik kan krijgen?

De subsidie om energie te besparen in uw woning is maximaal €10.000 per woning. Daarnaast is er ook nog subsidie voor een ‘zeer energiezuinig pakket’. Deze bedraagt maximaal €15.000 inclusief het bonusbedrag. 

Voor Verenigingen van Eigenaren is voor isolatie-subsidie in totaal €12 miljoen gereserveerd. Bovendien is er voor VvE’s ook budget voor advies en begeleiding. Het bedrag hiervoor is €2 miljoen. 

Wat is het totale subsidiebudget?

Er is in totaal 84 miljoen euro budget voor de subsidieregeling isoleren woningen voor eigenaar én bewoner. 

Wat als ik geen geld heb om te isoleren?

Wilt u isoleren maar heeft u geen spaargeld of wilt u dat geld liever niet uitgeven? Met de Energiebespaarlening is het mogelijk om geld te lenen. Dit kan boetevrij en tegen een lage rente. Deze lening is speciaal voor eigenaren van een koopwoning. 

Het is de moeite waard om uit te zoeken of een energiebespaarlening voor u interessant is. Wanneer u rente over het leenbedrag betaalt, maar u bespaart meer per maand dankzij de betere isolatie, dan heeft u binnen no-time het rentebedrag terugverdiend. 

Ook VvE's kunnen geld lenen voor hun isolatieproject, namelijk via de speciale VvE Energiebespaarlening.

Waar kan ik de aanvraag voor subsidie indienen?

Heeft u een isolatie-project waarvan u denkt dat deze in aanmerking komt voor subsidie? Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid of vul het online formulier in om een aanvraag te doen. 

In een e-formulier wordt u door enkele vragen geleid, waarna u het formulier verstuurd. Na ongeveer 13 weken krijgt u te horen of u de subsidie krijgt. 

Geldt de subsidie alleen in Nederland en voor in Nederland gevestigde bouwbedrijven?

Het is mogelijk om subsidie te krijgen als een buitenlands bouwbedrijf de energiebesparende maatregelen uitvoert. Een eis is echter dat het buitenlandse bouwbedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie, in de sectie bouwnijverheid.

Vanaf wanneer kan ik mijn aanvraag indienen

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 2 september 2019.

Waarom kan ik alleen achteraf (dus na het isoleren) subsidie aanvragen?

De overheid heeft ervoor gekozen om de aanvraag achteraf mogelijk maken om administratieve rompslomp te voorkomen. Wanneer het hele isolatie-project afgerond is weet u als bewoner welke isolatie-projecten er uiteindelijk uitgevoerd zijn. 

Zou u tijdens uw verbouwing al een aanvraag doen dan is de kans groot dat er tussentijds alsnog wijzigingen of meldingen aan de Rijksoverheid doorgegeven moeten worden. Dit kost extra tijd voor beide partijen en dat is zonde. Er kan overigens per woning slechts eenmalig een aanvraag voor subsidie gedaan worden.  

Subsidie isolatie in 2019 en 2020

U kunt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020 uw aanvraag doen voor subsidie. In 2019 kunt u subsidies indienen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur).

Verenigingen van Eigenaren kunnen tot 1 januari 2023 subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid.

Hoe vraag ik de subsidie woningisolatie aan?

U moet eerst uw isolatie-project afgerond hebben voordat u uw aanvraag voor subsidie woningisolatie kunt indienen. Vervolgens vult u online een formulier in om uw aanvraag officieel te maken. 

Van de administratieve lasten kan een inschatting worden gemaakt. Voor de aanvraag moeten sowieso enkele zaken doorgegeven worden. Zo moet u bijvoorbeeld de gegevens van uw uitvoerder doorgeven, samen met de facturen en betaalbewijzen. 

Ook zult u middels DigiD een e-formulier moeten invullen waarin u uw persoonlijke gegevens, de maten van uw isolatie-project en overige informatie uploadt. In de Staatscourant leest u hierover meer 

Hoe gaat het aanvraagproces in z'n werk?

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen' rechtsboven op de website van RVO. 

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 2 september 2019. Er zijn enkele randvoorwaarden waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u begint met uw isolatie-project. Wanneer u het online formulier invult krijgt u na minimaal 13 weken uitslag van de Rijksoverheid. U hoort dan of uw aanvraag is goedgekeurd. 

Tijdens het invullen van de vragenlijst wordt onder andere naar uw woningtype gevraagd. Weet u niet in wat voor woningsoort u woont? Op deze pagina leest u meer Woningtypen eigenaar én bewoner.

Wist u dat het ook mogelijk is om iemand te machtigen om de aanvraag voor u te doen? Hiervoor is een speciaal formulier gemaakt die u afzonderlijk van de subsidieaanvraag aanmaakt. 

Het is ook mogelijk om het bouwbedrijf dat voor u de isolatie geplaatst heeft te machtigen om voor u de aanvraag te doen. Zij kunnen met hun KVK-nummer via eHerkenning inloggen en de subsidie aanvragen.  

Wanneer krijg ik mijn geld?

De minister heeft officieel 13 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met ‘Vaststellen’ te doorlopen. Mochten er vanuit de overheid vragen zijn, dan wordt er contact met u opgenomen. Tot die tijd is het afwachten ...

Hoeveel krijg ik ongeveer gesubsidieerd?

Woningeigenaren die hun woning met minimaal twee grote maatregelen isoleren krijgen tot €10.000 per woning gesubsidieerd. 

Is er genoeg subsidie in 2020 als ik begin met isoleren?

Om gebruik te maken van de isolatie-subsidie moet u de kosten van het totale isolatieproject eerst zelf betalen (of lenen, bijvoorbeeld via de overheid). Daarna kunt u subsidie aanvragen. In 2020 is er ook nog genoeg budget voor isolatie subsidie, omdat de ISDE-regeling dan namelijk uitgebreid wordt met isolatie. 

U wilt natuurlijk niet het risico lopen dat er geen subsidie budget meer over is op het moment dat u een aanvraag voor subsidie doet. Op de website van RVO wordt de actuele stand van zaken van het beschikbare subsidiebudget aangegeven. Twijfelt u of er nog budget beschikbaar is, dan kunt u dit op deze website gemakkelijk controleren. 

Wist u dat … er ook na 2020 nog subsidie beschikbaar is? Dan wordt de ISDE-regeling namelijk uitgebreid met isolatie. Dus zelfs als de huidige subsidie-pot leeg is, kunt u aanspraak maken op een ander subsidie-potje. 

Voor welke isolatie-klussen kan subsidie aangevraagd worden?

De subsidie is opgezet om energiebesparende maatregelen te bevorderen binnen de bestaande thermische schil van uw woning. Met andere woorden: het verbouwen van een gebouw (zoals een schuur) naar een woning valt niet onder de subsidieregeling. U kunt dus alleen bestaande woningen voor de subsidie aanmelden. 

Ook een uitbouw of dakkapel komt niet in aanmerking voor de subsidie-regeling. 

Wilt u een raam met dubbel of triple glas plaatsen? Dan komt alleen het al aanwezige glasoppervlak van vóór de renovatie in aanmerking voor subsidie. Wanneer u een groter raam wilt plaatsen dan er oorspronkelijk in uw woning in uw woning aanwezig was, dan wordt de uitbreiding hiervan niet gesubsidieerd. 

Kan een VvE aanspraak maken op de subsidie?

Ja, Verenigingen van Eigenaren kunnen tot 1 januari 2023 subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen. Een VvE moet dan minstens 2 soorten isolatie toepassen in het gebouw. Daarnaast kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies (bijvoorbeeld over de beste aanpak voor isolatie)
 • opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Een VvE kan gemiddeld € 20.000 subsidie per appartement krijgen. VvE's krijgen een bonus als ze hun gebouw extra isoleren. Per appartement € 4.000 bovenop de subsidie van ongeveer 20%.

Is de subsidie voor isolatie ook voor particulieren?

Ja, particulieren kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Met deze subsidie kunt u uw woning energiezuiniger maken met isolatie van de overheid. Er moeten twee of meer isolatie maatregelen in huis aangepakt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Particulieren kunnen hierbij kiezen uit de volgende vijf opties: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, ramen of vloer/bodem. Aanvullend kunnen zij daarbij subsidie aanvragen voor kleinere maatregelen zoals waterzijdig inregelen, een energiedisplay of een maatwerkadvies voor energiebesparing. 

Is de subsidie ook voor projecten die voor 15 augustus 2019 gestart zijn en nog betaald moeten worden?

U kunt subsidie aanvragen voor isolatie maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en betaald. Isolatieprojecten die voor 15 augustus begonnen en/of betaald zijn kunnen helaas geen aanspraak maken op de subsidie.

Kan ik de subsidie ook voor zonnepanelen gebruiken?

De subsidie op zonnepanelen is helaas gestopt. Voor het aanschaffen van zonnepanelen is het mogelijk om voordelig geld te lenen via de energiebespaarlening. Het is echter nog wel mogelijk om subsidie te krijgen op Zonneboilers. Deze boilers gebruiken zonlicht om water te verwarmen. U krijgt tot 2021 subsidie als u een zonneboiler koopt. 

Kan ik de subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp gebruiken?

U krijgt tot 2021 subsidie als u een warmtepomp koopt. Deze subsidie komt uit de "Duurzame energie subsidie" pot. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater. Het is een alternatief voor een cv-ketel op gas. 

Kan ik de isolatie subsidie voor de aanschaf van een pelletkachel gebruiken?

U kunt tot 2020 een subsidie krijgen als u een nieuwe pelletkachel koopt. Wel moet uw pelletkachel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de kachel een gesloten voorkant hebben.

Hoeveel isolatie subsidie u krijgt hangt af van het soort kachel. De subsidie begint bij € 500.

Kan ik de subsidie voor de aanschaf van een biomassaketel gebruiken?

Tot 2021 kunt u subsidie krijgen als u een biomassaketel koopt. Het is alleen mogelijk om subsidie te krijgen voor een biomassaketel als deze aan bepaalde technische eisen voldoet.

De subsidie begint bij €2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt €110 extra.

Veelgestelde vragen

 

Disclaimer: Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Isolatieshop zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De Isolatieshop niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Isolatieshop garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Isolatieshop wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.