Elektra plaatsen in PIR-isolatieplaten

Leestijd: 2 min

Wanneer u elektra in isolatieplaten zoals PIR aanbrengt kan dit de isolerende werking schaden en kunnen er problemen ontstaan door condensatie. Dit kunt u voorkomen met een aantal praktische tips. Volg deze tips en de isolatielaag blijft zoveel mogelijk behouden.

Wanneer u elektra (bijvoorbeeld een wandcontactdoos of elektrabuis) in een PIR-plaat aanbrengt, dan wordt de dampremmende laag (bij PIR alu is dit de aluminiumcachering) op dit punt onderbroken. Daarnaast zal het isolatiemateriaal hier wat dunner worden. Als gevolg hiervan kan condensatie de isolatie binnentreden. Dit dient u zoveel mogelijk te voorkomen.

Elektra plaatsen zonder problemen

We weten nu dat het probleem vaak optreedt op plekken waar een dampremmende laag ontbreekt en het isolatiemateriaal dunner is. Een mogelijke oplossing is dus het aanbrengen van een nieuwe isolatielaag (met dampremmer) als compensatie. Dit is relatief eenvoudig te doen, als u hier maar van tevoren rekening mee houdt.

Gebruik ventilatielatten

1. Wij raden altijd aan om isolatieplaten op zogenaamde ventilatielatten te bevestigen. Deze latten zijn ingekeept en vormen hierdoor een ventilerend rachelwerk achter het isolatiemateriaal. Doordat u de platen op dit rachelwerk bevestigt, zit er enige ruimte (ca. 20mm) achter het materiaal.


Plaats een opvulstrook PIR 

2. Deze ruimte kunt u ter hoogte van de in te bouwen elektra opvullen met een extra strook PIR aluminium van 20mm dik. De nieuwe strook compenseert (een deel van) het verlies in dikte van de isolatie. Ook voorkomt u hiermee dat het dauwpunt (punt waar condens ontstaat) zich in de contactdoos bevindt.

Probeer deze strook zo min mogelijk te laten overlappen met het intacte deel van de isolatie. Deze extra dikte heeft u niet nodig en belemmert alleen de luchtstroom maar achter de isolatie. Wanneer er zich een ventilatielat op dezelfde positie bevindt, kunt u deze kort onderbreken om plaats te maken voor de opvulstrook.

De PIR-plaat (in onderstaande illustratie wordt een PIR+Gipsplaat gebruikt) bevestigt u vervolgens op het rachelwerk. U kunt deze lijmen, schroeven of een combinatie van beide methoden.


Plaats de elektra 

3. Wanneer u de isolatieplaten hebt geplaatst kunt u de elektra plaatsen. Gebruik hiervoor een hollewanddoos, deze klemt zich goed vast achter het plaatmateriaal. Zet de elektra aan de achterzijde en zijkanten ook vast met purschuim. Het purschuim fungeert hierbij als extra dampremmende laag.


Leidingen of leidingwerk aanbrengen in PIR isolatie

Ditzelfde principe kunt u ook toepassen voor leidingen of andere zaken die u in de isolatieplaat wilt aanbrengen. Probeer hierbij wel de inbouwdiepte zoveel mogelijk te beperken.

De Isolatieshop B.V.
04-03-21