usp icons
Al 117.213 woningen zijn geïsoleerd met de Isolatieshop

Update bouwbesluit 1 juli 2021

Leestijd: 3 min

Als u werkzaam bent in de bouw, zal het bouwbesluit van 2012 u bekend in de oren klinken. In dit bouwbesluit zijn verschillende richtlijnen opgenomen waaronder de eis waaraan de thermische isolatie (Rc waarde) van een gebouw aan moet voldoen. Vanaf 1 juli 2021 treedt een wijziging in werking op het bouwbesluit van 2012. Het betreft de aanscherping van de milieuprestatie voor bouwen. Als gevolg hiervan moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. Het streven is om de norm uiterlijk in 2030 te halveren van 1,0 naar 0,5. Het proces van aanscherpen gebeurt stapsgewijs. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Het doel van de overheid is om in 2050 een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving te realiseren. Zoals al eerder genoemd wordt naast de eis ook onderzocht wat de mogelijkheid is om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie. Verder heeft Minister Ollongren aangekondigd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in materialen van hernieuwbare grondstoffen, zoals hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek. Deze hernieuwbare grondstoffen worden ook wel aangeduid als biobased.

Om het doel van een klimaatneutraal en circulair gebouwde omgeving te realiseren wordt er ook gebruikgemaakt van stimulering door middel van fiscale instrumenten zoals de Milieu InvesteringsAftrek (MIA), een belastingtechnische stimulans voor bouwen met een lage milieu-impact. Verder wordt in de Regeling Groen Projecten, een stimuleringsprogramma voor beleggen of sparen in duurzame en innovatieve (bouw)projecten, bouwen met een lage milieu-impact ook opgenomen. Daarnaast ondersteunt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) projecten voor de vervanging van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen. Eerder dit jaar introduceerde rijksoverheid ook al nieuwe eisen op het gebied van energieneutraal bouwen.

Terugblik op de BENG-eisen
Op 1 januari 2021 traden de BENG-eisen in werking. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen en draagt bij aan het stellen van eisen omtrent de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit houdt in dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook het toepassen van duurzame energie.

Bij BENG wordt de energieprestatie vastgesteld aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

1.       de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);

2.       het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);

3.       het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

Hoe helpt De Isolatieshop mee aan een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving?
Vanuit De Isolatieshop streven wij naar een wereld met betaalbare en duurzame isolatie met als hoofddoel de CO2-uistoot te verminderen en u of uw klanten te laten besparen op de energierekening. Wij zijn ervan overtuigd dat isolatie een groot onderdeel is van het bereiken van deze klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving. Om deze reden voorzien wij u ook graag van de meest actuele informatie over de mogelijkheden rondom isoleren.

Of u nu zelf aan de slag gaat met isolatiemateriaal of het door een bedrijf laat installeren, bij ons kunt u terecht voor alle soorten toepassingen uiteenlopend van laag tot hoge isolatiewaardes, traditionele en ecologische isolatie, en bijbehorende isolatie accessoires. Een breed assortiment wat aansluit bij de nieuwste eisen en wensen van de markt.

Wilt u zelf aan de slag gaan met isolatiemateriaal of bent u op zoek naar advies? Bekijk dan ons assortiment of neem contact op met één van onze specialisten.

De Isolatieshop B.V.
30-06-21

Opmerkingen (0)

Laat een bericht achter.