U bent hier:

Voorwaarden email

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Isolatieshop, op alle overeenkomsten die De Isolatieshop sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De Algemene Voorwaarden kunt u hier bekijken. Op verzoek kunnen deze ook worden toegezonden.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u ons daar toestemming voor geeft. U leest er meer over in onze privacyverklaring.

Inhoud van de e-mails
Ons e-mailverkeer kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van een e-mailbericht bent, verzoeken wij u het bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden.

Our e-mailcorrespondence may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of an e-mail message please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person.